OMAGIEREA LIVIEI PISO-FILIPAȘCU: “DOAMNA MARAMUREȘULUI”

Al șaptelea simpozion organizat sub auspiciile Academiei Române de “Fundația Ion și Livia Piso” la “Centrul Documentar-Expozițional al Nobilimii Române Maramureșene” din Vișeu de Sus, în19.09.2020, cu tema CORIFEI, APOSTOLI ȘI MARTIRI AI NOBILIMII MARAMUREȘENE: GAVRILĂ IUGA, ALEXANDRU FILIPAȘCU, LIVIA PISO-FILIPAȘCU, s-a bucurat de o neașteptată prezență, pe cât de aleasă pe atât de numeroasă, în condițiile restricțiilor cauzate de coronavirus. Nivelul simpozionului s-a ridicat la mare înălțime, strălucind datorită participării reprezentanților de elită ai Academiei Române în frunte cu Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, ca și a Acad. Emil Burzo, Președintele Onor. al Filialei Academiei Române Cluj-Napoca, și a Acad. Alexandru Surdu, Președintele Secției de Filosofie și Teologie a Academiei Române.

Lucrările au debutat cu momentul solemn al dezvelirii monumentului închinat Liviei Piso-Filipașcu, ctitorul acestui centru, monument realizat la un deosebit nivel artistic de Dl. Prof. Ioan Ladea, precum și a lansării albumului: “Livia Piso și arta ei scenografică”.

Cu acest prilej a fost prezentată și elogiată multipla și extraordinara activitate a Liviei Piso în domeniul vieții intelectuale ca și în cel specific creației artistice, nu numai ca scenograf (peste 90 de înscenări în  Germania, Italia, Irlanda, oglindite în 120 cronici, toate elogioase, în reviste și ziare de circulație internațională), dar și ca pictor de artă sacră. În domeniul picturii religioase a realizat trei iconostase pentru credincioșii români de ambele confesiuni din München și Freiburg, pe lângă nenumăratele icoane, o parte dintre ele pentru Papa Ioan-Paul II, ca și pentru Papa Benedict XVI cu prilejul acordării Sanctității Sale a titlului Doctor honoris causa a Universității din Cluj (o icoană reprezentând pe Mântuitorul în mijlocul episcopilor martiri ai comunismului), dar și alte icoane pentru Majestatea Sa Regele Mihai I.

Contribuția Liviei Piso îi domeniul culturii l-a reprezentat  și implicareasa în descifrarea și redactarea studiilor, notelor și însemnărilor tatălui său profesorul martir Alexandru Filipașcu. Folosind aceste însemnări extrem de valoroase a reușit să publice și să pună în circuit național și internațional capodopere de erudiție și știință istorică, sprijinindu-se pe conținutul diplomelor emise de regii apostolici angevini (sec. XIV și XV), așa cum reiese din două lucrări de remarcabilă sinteză, “Patronime Maramureșene” (2003) și “Enciclopedia Familiilor Nobile Române din Maramureș”  (ed. I, 2006, ed II, 2015). Această ultimă lucrare de 450 de pagini  conținând prezentarea, documentată de citate, din diplome a peste 460 familii cu obârșii nobile românești încă din secolul al XIV-lea, a ajuns deja la ediția doua, bilingvă (română și engleză – traducere, Prof. Ligia Tomoiagă).

Pentru a avea imaginea adevărată a personalității de o neobișnuită anvergură a Doamnei Maramureșului așa cum Gheorghe Pârja o numește atât de potrivit și inspiratpe Livia Piso, a fost evocată și lupta ei îndârjită și necurmată prin tribunale pentru recâștigarea unei părți a avutului și a valorilor hoțite de urgia bolșevică. Ca urmare, după o strădanie de 12 ani, a reușit  să înființeze un Composesorat căruia, în mărinimia ei, i-a trecut ca zestre păduri și pășuni din proprietățile ei personale, composesorat după urma căruia 19 familii beneficiază anual între 170.000 și peste 200.000 lei. Toate acestea, numai pentru “ceilalți”, adică pentru neam și împotriva propriilor sale interese materiale, dând din sângele ei transfuzie neamului, cu un suprem altruism dar și o neînchipuită discreție. Iată de ce a fost comemorată și modestia ei exemplară, deasupra tuturor acestor realizări deosebite ca valoare și semnificație în domenii atât de diferite; bineînțeles pe lângă cele două ctitorii ale sale: “Centrul documentar-expozițional al nobilimii române maramureșene”  de la Vișeu de Sus, precum și Conacul medieval din Italia (Lazio); aducând, ca o albină, totul la stupul-națiune.

În continuare au urmat conferințele și luările de cuvânt. Am fost din nou literalmente fermecați de o magistrală și seducătoare lecție de istorie a D-lui Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, care a încadrat, cu măiestria-i inconfundabilă, personalitatea și faptele Liviei Piso în ansamblul vieții și istoriei Maramureșului. A urmat conferința Dlui Acad. Emil Burzo, cunoscut prin precizia științifică și acribia cu care ne-a obișnuit, vorbind de data aceasta cu o nețărmurită admirație și afecțiune despre Livia Piso.Prin elanul avântatei luări de cuvânt,care ne emoționează de fiecare dată, D-l Acad. Alexandru Surdu a omagiat figura și personalitatea Liviei Piso pentru care a avut și are o deosebită prețuire. Dl. Prof, Radu Baltasiu, vorbind despre activitatea de scenagraf a Liviei Piso, a avut fericita idee de a-și întovărăși comunicarea Domniei Sale prin proiecții cu imagini din albumul “Livia Piso și arta ei scenografică” explicând virtuțile artistice ale creației sale picturale. Dl. Lector Universitar Ilie Gheheș a intreprins o interesantă și detaliată incursiune în lumea neamurilor Profesorului Alexandru Filipașcu din Petrova, “satul nemeșilor” precum și din Dolha (actulmente în Ucraina Subcarpatică). Generalul Alexandru Leordean a prezentat cu competență contribuția marelui luptător Gavrilă Iuga în strădania sa de a forma, în prizonieratul din Rusia și Siberia, Corpul Voluntarilor Români care au luptat la Mărășești în Primul Război Mondial. D-na Dr. Klara Guseth a vorbit despre situația județului Maramureș în perioada extrem de dificilă în care Gavrilă Iuga a fost prefectul județului. Un moment emoționant l-a constituit evocarea Liviei Piso într-o vibrantă și plină de căldură și duioșie, prezentată de D-na Dr. Ovidiana Bulumac, care a avut șansa de a-i luao serie de interviuri cu prilejul nenumăratelor convorbiri.

Punctul următor din program a fost o mare surpriză pentru că a constat din premierea de către Fundația “Ion și Livia Piso” a șapte elevi de la colegiile din județul Maramureș pentru lucrările lor cu referire la  cele trei personalități evocate. Această  adevărată “premieră” este rezultatul unui parteneriat între Inspectoratul Școlar Maramureș, reprezentat de D-na Inspector General Anca Hendea-Costin; Arhivele Naționale Maramureș, reprezentant, D-na Dr. Klara Guseth; și Fundația “Ion și Livia Piso”. Prin nominalizarea celor premiați: Ștefan Dumitraș, Bot Minodora, Bolba Denisa, Berci Dorothea, Beșicuță Mihaela Paula, Ileș Bianca și Dunca Maria, credem că merită subliniat deosebitul interes al tinerilor pentru istoria și valorile Maramureșului. Reușita obținută trebuie să fie continuată într-o formă amplificată, pentru a provoca o cât mai mare parte din noua generație la includerea și responsabilizare ei în problemele fundamentale ale societății. Dezvoltare vertiginoasă a viitorului, pentru a fi stabilă și eficientă,trebuie neapărat să fie bazată pe cunoașterea și pătunderea semnificației valorilor din trecut, înlăturând astfel pericolul unei fisuri între generații. Cu prilejul simpozionului, această continuitate a fost ilustrată în mod exemplar de impresionanta activitatea Liviei Piso care, deși artist plastic prin excelență, s-a implicat și în studiul istoriei trecutului medieval maramureșean, continuând activitatea științifică a istoricului Alexandru Filipașcu, tatăl ei și publicând rezultatele cercetărilor acestuia.

În încheierea programului, care a fost fără îndoială o remarcabilă reușită, Pr. Leonida Pop a prezentat albumul lansat cu acest prilej, “Livia Piso și arta ei scenografică”, comentându-l inspirat cu deosebită competență, după ce a dat citire unor fragmente dintr-o scrisoare omagială din parte D-lui Prof. Sorin Antohi – membru în Academia Europea, omagiere adusă celor trei figuri exponențiale ale Maramureșului elogiate și sărbătorite de simpozion: Gavrilă Iuga, Alexandru Filipașcu, Livia Piso-Filipașcu.

Text și foto: prof. Aurel Ghilezan

 

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*