Părintele Ioan Cerbu, 21 de ani de slujire bisericească în fruntea Protopopiatului de Lugoj

După trecerea la cele veșnice a părintelui Protopop Ioan Țigriș, în urma alegerilor interne, Lugojul avea un nou ierarh. Cu începere de la data de 1 martie 2000, noul Protopop al Lugojului a devenit preotul Ioan Cerbu.
Timpul a trecut foarte repede și iată-ne ajunși la 21 de ani distanță de acel moment, când Prea Onoratul părinte iconom stavrofor Ioan Cerbu predă, la rândul lui, ștafeta tânărului preot Ionuț Furdean.

P. On. părinte Ioan Cerbu și-a început slujirea preoțească între anii 1982-1989, în parohia Cliciova din Protopopiatul Făget. După acel început frumos au urmat anii petrecuți în parohia natală Coștei, din 1989 până în 2000. În perioada de după Revoluție, acolo au urmat reparații ample la interioarele și exterioarele Bisericii cu Hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, lucrări finalizate în 1998. Sfințirea a fost oficiată de Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Nicolae al Banatului. Cu acel prilej, părintele Cerbu a fost hirotesit Iconom Stavrofor.

Din anul 2002, a preluat și conducerea Oficiului Parohial ”Adormirea Maicii Domnului”. La activitățile administrative, de organizare, supraveghere, îndrumare la partea protopopială, s-au adăugat activitățile liturgice, gospodărești, sociale și culturale, pe partea parohiei, care numără cam 12.000 de suflete.

”Am în­cer­cat să le îmbin pe cele două și cred că, în mare măsură, am reușit”, spune părintele Ioan Cerbu.

Extinderea vechii biserici din Cimitirul Ortodox de pe drumul Făgetului

În legătură cu realizările din pa­rohie, el își amintește că, imediat după numirea sa ca paroh, a constatat că biserica din cimitir, cea cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, devenise neîncăpătoare:

”În față avea un fel de copertină, de terasă din sticlă, unde vara era insuprortabil de stat, iar iarna era frig. Am hotărât, împreună cu membrii Consiliului Parohial să procedăm la prelungirea bisericuței. Aceasta fusese construită în 1883 de Alexandru Nedelcu, restaurată după proiectul arh. Constantin Purcariu și pictată de artistul lugojean Victor Jurca. Prelungirea bisericii a fost pictată în stil asemănător de căre un pictor din Caraș Severin, Ioan Albulescu”.

După o serie de lucrări de mai mică anvergură la Oficiul Protopopesc, situat în binecunoscuta clădire Hanul Poștei, a urmat a doua lucrare amplă. Aceasta s-a făcut la monumentala Biserică Adormirea ”Maicii Domnului”, construită de ctitorul Gavril Gurean, între anii 1759 – 1766.

Prima mare restaurare, după 63 de ani

”În 2006 am demarat lucrările de restaurare și desprăfuire a picturii originale executate de artistul Anastasie Demian, între anii 1942 – 1944. Echipa de restauratori era din Arad, în frunte cu regretatul profesor Țigu, alături de profesorii Ladislau Sosnak și Corneliu Artimon. Timp de opt luni, am reușit să restaurăm întreaga pictură și să dăm jos schela, până la hramul din 2007, când a avut loc binecuvântarea lucrărilor. Era prima mare restaurare după 63 de ani, pentru că, din 1944, pictura n-a mai fost restaurată. A fost o lucrare de amploare, încheiată cu bine, în timp record și care a pus în lumină toată frumusețea acestei biserici – monument istoric. Pictorii au lăsat câțiva ”martori”, așa cum se spune, adică zone lăsate intenționat ca înainte, pentru a observa care a fost diferența între vechea stare a lăcașului de cult, afectată de fumul de lumânare și cea de după”, spune părintele Ioan Cerbu.

La exterior, reparațiile capi­tale s-au desfășurat între 2011 și 2014. S-a dat jos toată tencuiala, prin decapare cu sablare, au fost intervenții importante și la acoperiș. După îndepărtarea asfaltului din jur, s-au executat lucrări de drenaj, pentru înde­păr­tarea igrasiei din biserică. S-a săpat până jos la fundație, cu tuburi de dren, cu izolație și membrană așezată pe pereții bisericii.

”Astfel, am încercat să rezolvăm problema igrasiei și să știți că în mare parte efectele se văd. În timp, tuburile de dre­naj absorb și umezeala care deja a intrat în zid. Cu același prilej, am modificat întreaga instalație electrică, am schimbat toate cablurile și am trecut doar pe cupru și am montat și paratrăz­netul”, precizează p. Ioan Cerbu.

Mozaicuri vechi și noi

În legătură cu mozaicul montat anterior, pe vremea profesorului Drăgan, aici a fost o problemă sesizată de dirigintele de șantier, de arhitect și constructor, în colaborare cu specialiștii firmei Art Georgies din Iași, cei care se ocupă de mozaicuri.

”La ora montării mozaicului, nu s-a decapat întreaga tencuială, până la cărămidă, ci s-a aplicat ciment peste var. Priza nu a fost perfectă. Din cauza intemperiilor, a apărut o fisură, unde apa s-a infiltrat puțin câte puțin. Apoi a acționat ciclul îngheț-dezgheț, până când o bucată de mozaic a căzut de pe fațadă. Cei numiți au concluzionat că mozaicul nu se mai poate repara, iar recomandarea lor a fost să îl dăm jos. Am făcut-o cu părere de rău, dar în 2019, cu aceeași firmă din Iași, am așezat un nou mozaic cu icoana hramului”, arată p. Cerbu.

Sistem performant de sonorizare

Remarcabilă a fost instalarea unui sistem performant de so­no­rizare, furnizat de firma ro­mâno-germană Strasser, cu re­pre­zen­tanță la Arad. Nu în ulti­mul rând, adaugă părintele Cerbu, ”la 16 septembrie 2018, am reu­­șit să sfințim noua capelă mor­­tuară din cimitirul de pe stra­da Făgetului. Am construit-o de la zero, din banii noștri, cu ma­rele efort al donatorilor cre­dincioși din cadrul parohiei, dar și cu susținere de la Consiliul Județean și Primăria municipiu­lui Lugoj, ca dovadă de ci­vi­li­za­ție și respect pentru cei care sunt depuși acolo”.

Ar mai fi de adăugat cei șase ani de emisiuni religioase realizate la Ten TV, participarea la acțiunile ecumenice organizate în oraș și, nu în ultimul rând, cultivarea cu stăruință și di­plomație, a relațiilor de respect reciproc cu autoritățile locale.

În cei 21 de ani de slujire ca protopop, Ioan Cerbu a scris o pagină luminoasă de istorie în fruntea ortodocșilor lugojeni, iar pentru asta merită recu­noș­tin­ța întregii comunități.

Articolul Părintele Ioan Cerbu, 21 de ani de slujire bisericească în fruntea Protopopiatului de Lugoj apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*