Pe 30 aprilie şi 1 Mai, APIA Prahova are program normal cu publicul

• Instituţia se află în plină campanie de primire a cererilor unice de plată de la fermieri

N. D.

Întrucât la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Prahova se află în desfășurare campania de primire a cererilor unice de plată aferentă anului 2018, conducerea instituţiei a anunţat că, atât pe data de 30 aprilie, cât şi pe 1 Mai, la Serviciile de specialitate și Centrele locale va fi program normal de lucru. În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, cererile unice de plată se depun la Centrele judeţene/locale APIA până pe data de 15 mai a.c. Campania a demarat pe data de 1 martie, fermierii putând depune la APIA o singură cerere, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.România, în calitate de stat membru al UE, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli. În cazul fermierilor care solicită sprijin financiar pentru o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol, cererile se depun la Centrele județene APIA, iar în cazul fermierilor care solicită fonduri pentru o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol – la centrele locale. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători de animale. Aceştia trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată documentele necesare care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la dispoziția lor. ”Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii solicitării. Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/înstrăinate conform Legii 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei nu beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat. Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale, fermierii trebuie să depună anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndeplinească toate condiţiile de eligibilitate, conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare”, s-a menţionat într-un comunicat al APIA. Sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor – de 0,03 ha. Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indiferent că sunt persoane fizice sau juridice) trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către unităţile administrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul agricol. La depunerea cererii unice de plată, fermierul trebuie să prezinte toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*