Pe Bulevardul Castanilor va fi amenajat Centrul Cultural al Protoieriei Ploieşti Nord

N. Dumitrescu

La sfârşitul acestui an, Bulevardul Independenţei din Ploieşti – Bulevardul Castanilor, aşa cum îl ştiu localnicii – se va îmbogăţi, din punct de vedere arhitectural, cu o clădire a cărei construcţie va fi pusă în valoare graţie unui amplu proces de restaurare şi reabilitare. Este vorba despre clădirea monument istoric de lângă actualul sediu al Muzeului de Artă, care, la finalul lucrărilor, va deveni Centrul Cultural al Protoieriei Ploieşti Nord. Protoieria Ploieşti Nord a identificat oportunitatea reabilitării acestei clădiri prin punerea în practică a proiectului “ Consolidare, restaurare şi punere în valoare Centru Cultural al Protoieriei Nord”, care se va realiza cu fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 4.843.769,81 de lei, din care contribuţia UE – 4.117.204,34 de lei. De altfel, la începutul acestui an, într-una dintre şedinţele Consiliului Judeţean Prahova a fost votată şi horărârea ce vizează participarea administraţiei judeţene la cofinanţarea proiectului menţionat, cofinaţare care reprezintă cota de 2% din valoarea eligibilã a proiectului.
Proiectul vizează consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a spaţiilor existente, aferente viitorului Centru Cultural Protoieria Ploieşti Nord, cu scopul de a salva de la degradare obiectivul de patrimoniu cultural–religios şi, în acelaşi timp, promovarea zonei şi a obiectivului în sine, urmând ca această clădire, ale cărei lucrări se vor termina în luna decembrie 2018 , să aibă ca impact valorificarea potenţialului turistic, cu accent pe dezvoltarea sectorului de turism ecumenic în judeţul Prahova.
Clădirea, care este inclusă în patrimoniul cultural judeţean, este Casa Dr. Constantin Vasiliu, care se regăseşte pe Lista monumentelor istorice. Imobilul este construit în stilul neoclasic la sfârşitul secolului XIX, în prezent fiind în stare precară de conservare. Este unul dintre cele patru edificii construite după planurile arhitectului Leonida Negrescu, toate amplasate pe Bulevardul Independenţei. Casa Dr. Constantin Vasiliu, de tip demisol, parter şi mansardă, preia din punct de vedere conceptual câteva elemente de plastică arhitecturală ale Palatului Ghiţă Ionescu, în prezent Muzeul de Artă Ploieşti, edificiu de referinţã din rezervaţia arhitecturală a zonei.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*