Pomenirea Sfântului Mucenic Eutihie

Sfântul Mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul şi al Sfântului Apostol Pavel. A fost sfinţit ca Apostol misionar. A vestit cu mult curaj credinţa în Hristos, distrugând multe temple păgâne. În timpul călătoriilor sale misionare, a fost însoţit neîncetat de un înger. Acesta îl întărea şi îi vestea cele ce avea să i se întâmple. Tot acest înger îl hrăneşte în chip minunat în vremea în care se afla în temniţă.
A fost aruncat în foc şi la fiare, dar a ieşit nevătămat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că nu a lepădat credinţa în Hristos, a fost omorât cu sabia.
Sunt persoane care afirmă că Eutihie ar fi fost cel despre care se face pomenire în Faptele Apostolilor – un tânăr oarecare, anume Eutihie, şezând la fereastră, ameţit de somn, a căzut din acea casă de la rândul al treilea şi, murind, a fost înviat de Sfântul Apostol Pavel.
De fapt, cel care a căzut era din Troada, pe când Sfântul Mucenic Eutihie cinstit astăzi era din Sevastopol. Şi trecerea acestora la cele veşnice este diferită: cel pomenit în Faptele Apostolilor a murit în Spania, în vreme ce Sfântul Mucenic Eutihie a sfârşit în Efes, prin tăiere cu sabia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*