Pomenirea Sfântului Proroc Osea

Sfântul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. A prorocit cu opt sute de ani înainte de Naşterea lui Hristos, pe când evreii din Samaria au fost luaţi în robia asiriană. El a certat cu asprime pe Israel şi pe Iuda pentru idolatria lor.
A vestit pieirea Samariei şi a lui Israel din cauza păcatelor. Ne-a rămas de la el o carte în 14 capitole. El a vestit sfârşitul şi desfiinţarea jertfelor Vechiului Testament. A prorocit în timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. Este primul proroc care prezintă legământul dintre Dumnezeu şi poporul Sau ca pe legătura de dragoste dintre bărbat şi femeie.
Sfinţii Părinţi au folosit imaginea matrimonială pentru viaţa duhovnicească. Omul, asemănat cu o desfrânată, care prin păcate s-a depărtat de iubirea curată, este căutat de Mirele sau, Hristos. Iata ce spune Sfântul Ioan Gura de Aur într-o omilie despre acest lucru: „Cel mai mare şi mai puternic” a râvnit o desfrânată. Dumnezeu Şi-a dorit pentru Sine o desfrânată? Da, la firea noastră ma refer. Dumnezeu doreşte o desfrânată? Omul, dacă pofteşte o desfrânată este osândit, iar Dumnezeu o doreşte pe aceasta? Foarte mult! În timp ce omul, însă, pofteşte desfrânata ca să se facă desfrânat, Dumnezeu o doreşte ca să o preschimbe în fecioară. Astfel, pofta omului înseamnă pierderea celei desfrânate, în timp ce dorirea lui Dumnezeu înseamnă mântuirea acesteia”. (Despre Rai şi Scriptură. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Despre „Şezut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta”, trad. Victor Manolache, Ed. Bizantina, Bucureşti, 2006).Sfântul Proroc Osea a trecut la cele veşnice la adânci bătrâneţi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*