Prahovenii cu drept de vot, aşteptaţi mâine la urne pentru alegerea celor 5 senatori şi 11 deputaţi

Nicoleta Dumitrescu

Astăzi, 5 decembrie, la ora 7.00 s-a pus punct campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, iar mâine, persoanele cu drept de vot din Prahova sunt așteptate la urne. Senatorii şi deputaţii sunt aleşi prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale. În urma scrutinului din 6 decembrie vor fi aleși cei 5 senatori și 11 deputați care îi vor reprezenta pe prahoveni în Parlament pentru următorii patru ani, însă lupta pentru câștigarea voturilor se anunță destul de mare, dat fiind că numeroase partide au înregistrat, la Biroul Electoral Județean Prahova, listele lor cu candidați. De altfel, mâine, în cabina de vot, fiecare prahovean va trebui să aibă puțină răbdare până ce va găsi în buletinul de vot partidul sau alianța electorală favorite. Și asta deoarece buletinul de vot de la Senat are 8 pagini, pe acesta fiind imprimate 11 patrulatere în care sunt trecute, în ordinea tragerii la sorți, listele cu candidații din partea partidelor și a alianțelor electorale, iar buletinul de vot pentru Camera Deputaților are 16 pagini, pe acesta fiind imprimate 34 de patrulatere întrucât se regăsesc și listele cu numele tuturor candidaților atât din partea partidelor și a alianțelor, cât și a asociațiilor minorităților naționale din România, inclusiv a celor patru candidați independenți. Pentru aceste alegeri, pentru Prahova au fost tipărite 720.625 de buletine de vot pentru Camera Deputaților și tot atâtea pentru Senat, astăzi reprezentanții primăriilor din toate cele 104 localități prahovene fiind așteptați să ridice de la Ploiești sacii cu buletinele de vot și materialele necesare desfășurării procesului electoral. La nivelul județului sunt înregistrate peste 660.000 de persoane cu drept de vot, pe modelul alegerilor locale fiind amenajate 624 de secții de votare, cele mai multe -157- fiind în Ploiești. Și acest scrutin se realizează sub semnul pandemiei, prezența la urne urmând să aibă loc cu respectarea unor reguli stricte din punct de vedere sanitar, iar în secția de votare fiind obligatorii păstrarea distanței sociale și purtarea măștii de protecție a feței. De altfel, având în vedere că numărul zilnic al cazurilor de infectare cu coronavirus rămâne destul de mare, au fost stabilite reguli clare și în ceea ce privește modul în care vor putea să-și exercite votul cei confirmați pozitiv, prin intermediul urnei mobile putând vota și alegătorii care sunt internați sau sunt bolnavi și nu se pot deplasa la secția de votare. Pe de altă parte, alegătorii care au nevoie de informații sau sprijin cu privire la procedurile de votare pot apela la centrul de asistență electorală organizat de Expert Forum, pentru sesizarea neregulilor la alegeri fiind disponibile un Call center 0800 080 200 (gratuit, pentru România) și +40212 039 020 (tarif normal, pentru străinătate), precum și platforma www.votcorect.ro.

La nivel național, peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi mâine la urne în cele peste 18.000 de secţii organizate în vederea alegerii reprezentanţilor în noul Legislativ. Votarea în ţară se desfăşoară într-o singură zi – pe 6 decembrie, de la ora 7.00 până la 21.00 – în schimb, românii cu domiciliul în străinătate au la dispoziţie două zile pentru a-şi exercita votul, respectiv 5 și 6 decembrie. Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile organizate în ţară în baza unuia dintre următoarele documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din şcolile militare. Așa cum a anunțat Biroul Electoral Central, alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 Martie – 6 decembrie 2020 îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia. Astfel, persoanele care în ziua votării se află în unitatea administrativ-teritorială unde şi-au stabilit reşedinţa, alta decât domiciliul, votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de reşedinţă, indiferent de data stabilirii acesteia, chiar şi dacă dovada de reşedinţă a expirat în perioada 1 Martie – 6 decembrie a.c. De asemenea, alegătorul care în ziua votării se află în unitatea administrativ-teritorială în care şi-a stabilit domiciliul votează numai la secţia de votare unde este înscris în lista electorală permanentă, iar dacă a fost omis este înscris în lista electorală suplimentară. Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului independent pe care îl votează. După ce au votat, alegătorii îndoaie buletinele de vot astfel ca pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi le introduc în urnă, având grijă să nu se deschidă, cu precizarea că îndoirea greşită nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat.
Cei care se prezintă la urne sunt obligaţi să respecte măsurile speciale de protecţie stabilite de autorităţi în contextul pandemiei de COVID-19. Concret, este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către participanții la procesul electoral pe toată perioada în care se află în sediul secției de votare, obligatorie fiind și asigurarea distanțării fizice de minimum un metru între participanți. De asemenea, va trebui asigurată dezinfecția periodică a suprafețelor și a instrumentelor necesare votării, pe durata derulării procesului electoral.
Pot să-şi exercite opţiunile electorale şi cei aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu
Având în vedere că dreptul la vot este unul constituțional, inclusiv persoanele confirmate cu noul virus pot să voteze. Astfel, cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia deciziei de carantină, emisă de DSP. De asemenea, și cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente: biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare; decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană; rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile. În aceste cazuri, cererea de vot prin intermediul urnei speciale se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei formate la nivelul biroului electoral al secției de votare. Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea urnei, seria şi numărul actului de identitate, numărul de telefon. În aceste cazuri, solicitările pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării, adică astăzi, 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00. Cei aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu, cărora nu li s-au eliberat documentele prevăzute enumerate mai sus, puteau transmite, prin orice mijloace, până ieri, 4 decembrie 2020, la BEJ Prahova, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale. În aceste cazuri, s-a menționat faptul că biroul electoral de circumscripţie urma să asigure transmiterea, de îndată, către DSP, a listei persoanelor care au transmis asemenea cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.
Cum votează persoanele internate
De asemenea, și alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în Prahova, pe raza căruia se află unitatea respectivă. Potrivit unei dispoziții a BEJ Prahova, cererile de votare prin intermediul urnei speciale, formulate de către alegătorii internați, trebuie datate şi semnate olograf şi vor cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, seria şi numărul actului de identitate al fiecărui alegător. Solicitările pot fi depuse în preziua votării, adică astăzi, 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00, la secţiile de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului până cel mai târziu în data de 6 decembrie 2020, ora 10.00, birourilor electorale ale secţiilor de votare stabilite prin decizia biroului electoral de circumscripţie.
Urna specială poate fi solicitată şi pe motiv de boală sau invaliditate
Pe de altă parte, și alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare. Cererea se depune la secţia de votare cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea urnei. Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea urnei, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon. Solicitarea trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate, iar din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa la sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”. Cererile formulate de alegătorii care se regăsesc în situații menționate pot fi depuse la biroul electoral al secţiei de votare cel mai târziu în preziua votării, respectiv astăzi, 5 decembrie 2020, între orele 18.00-20.00. Solicitările şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului până cel mai târziu mâine, în ziua votului, până la ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.
Numărul de parlamentari se stabileşte în funcţie de populaţia fiecărui judeţ
Alegerile din 6 decembrie vor stabili cine sunt persoanele care vor ocupa un loc în Camera Deputaților și Senat în următorii patru ani. Parlamentul României este bicameral, iar norma de reprezentare prevede un post de deputat la 73.000 de persoane și unul de senator la 168.000 de de persoane. România are în prezent 329 de deputați și 136 de senatori, existând un parlamentar la fiecare 40.000 de români. După județul Iași – care va avea 5 senatori și 12 deputați – Prahova – unde vor fi aleși 5 senatori și 11 deputați – va avea printre cei mai mulți parlamentari din țară. Și asta deoarece numărul de deputaţi şi senatori care revin fiecărei circumscripţii electorale (judeţ) în urma alegerilor parlamentare se stabileşte în funcţie de populaţia fiecărui judeţ. Conform art. 4 din Legea nr. 208/2015, pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este, astfel, de 43, cu precizarea că ultimei circumscripții electorale, destinate cetățenilor români cu domiciliul în afara țării, îi vor reveni două mandate de senator şi patru de deputaţi.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*