Prahovenii îşi pot „cumpăra” vechime în muncă şi anul acesta

Noua valoare a salariului de bază minim brut aduce modificări și la contractul de asigurare socială

N. Dumitrescu

Prahovenii care vor să îşi completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele în care nu au contribuit la fondul de pensii publice pot beneficia de această facilitate și anul acesta. După o primă perioadă, cuprinsă între 26 octombrie 2016 și 31 decembrie 2017, în care persoanele interesate puteau să-și ”cumpere” vechime în muncă, reglementarea a fost readusă în actualitate în toamna anului trecut, fiind permisă plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, în baza unui contract de asigurare socială pe o perioadă de maximum şase ani. Încheierea contractului se poate face până la data de 31.08.2021, putând fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. Acest contract se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare, intervalele de timp pentru care se poate încheia acest document fiind cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și aceea a împlinirii vârstei standard de pensionare. De precizat faptul că de această facilitate pot beneficia nu doar prahovenii care au domiciliul într-una dintre localitățile din judeţ, ci şi cei care s-au stabilit în afara ţării. Totodată, având în vedere faptul că, din ianuarie 2021, a fost modificată valoarea salariului de bază minim brut pe țară, Casa Națională de Pensii Publice a adus o serie de clarificări legate de noua valoare înscrisă în contractul de asigurare socială.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, ”În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În consecință, începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei”. Precizările au fost făcute având în vedere că, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei. În context, Casa Națională de Pensii Publice a ținut să mai adauge: ”Începând cu data de 13 ianuarie 2021, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.300 lei. Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, din inițiativa casei teritoriale de pensii, toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.300 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului. De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021. Noua valoare de 2.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020”.

De precizat faptul că prevederile ordonanței menționate, prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maximum 6 ani, au intrat în vigoare la data de 28.09.2020 și sunt valabile până la sfârșitul lunii august 2021, contractul putând fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetățenie. Încheierea contractului se poate face doar cu îndeplinirea, cumulativ, a anumitor condiţii de către solicitant, respectiv: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securităţii sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Conform informațiilor primite de la reprezentanții Casei Judeţene de Pensii Prahova, “Contractul se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului”. Documentele necesare pentru încheierea contractului sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; declaraţia pe proprie-răspundere; procura specială autentificată care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, şi anume: nume, prenume, data naşterii, adresa şi CNP. Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de asigurare socială în numele persoanei care va beneficia de asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale, datorată de persoana asigurată. Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale – respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială- se alege de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială menţionat poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără să fie depăşită data de 31.08.2021. Plata acestei contribuții se poate face prin orice mijloace prevăzute de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, în contul deschis la Trezoreria Statului.
Conform informațiilor primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova, până în momentul de față, la nivelul județului, în baza legislației menționate 198 de persoane au putut să-și cumpere vechime în muncă. S-a făcut mențiunea că, pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează, ca și până acum, prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În prezent, numărul contractelor aflate în derulare în acest ultim caz este de 1.425.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*