Prahovenii își pot „cumpăra vechime” până în vara anului 2023

N. Dumitrescu

Prahovenii care doresc să-și completeze stagiul de cotizare la pensie pentru perioadele în care nu au contribuit la fondul de pensii publice vor avea la dispoziție pentru această facilitate mai mult timp. După ce președintele României a promulgat, săptămâna trecută, legea care vizează acest lucru, actul normativ a fost publicat și în Monitorul Oficial, noutatea fiind că termenul până când vechimea în muncă va putea fi ”cumpărată” s-a prelungit până la data de 31 august 2023, inițial fiind permisă până la 31 august 2021. Reglementarea a fost readusă în actualitate în toamna anului trecut, după o primă perioadă, cuprinsă între 26 octombrie 2016 și 31 decembrie 2017, în care persoanele interesate puteau să-și ”cumpere” vechime în muncă prin plata retroactivă a contribuțiilor de asigurări sociale, în baza unui contract de asigurare socială pe o perioadă de maximum şase ani. Prin urmare, odată intrată în vigoare modificarea privind prelungirea termenului, încheierea contractului se va face până în vara anului 2023, putând fi astfel solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. Pot cumpăra vechime în muncă persoanele care nu au calitatea de pensionari sau nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale. Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Prahova, până în prezent, peste 300 de persoane au ”cumpărat vechime”.

 

Conform informațiilor primite de la Casa Județeană de Pensii Prahova, termenul până la care poate fi cumpărată vechime a fost prelungit până la data de 31 august 2023. ”Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului prin care este reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială a intrat în vigoare la data de 28.09.2020. Astfel, în intervalul de 6 ani calendaristici, poate fi solicitată asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate. Contractul de asigurare socială poate fi încheiat de orice persoană, indiferent de cetăţenie, care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale, în perioada pentru care se solicită asigurarea; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare”, ne-au menționat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova. Potrivit acestora, contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare. Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data împlinirii vârstei standard de pensionare. Contractul se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei interesate ori, după caz, a mandatarului. Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie; declaraţie pe proprie răspundere; procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP. ”Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale – respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială – este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Pentru anul 2021, valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată utilizat la calculul contribuției de asigurări sociale datorate este de 2.300 lei. Cota contribuției de asigurări sociale prevăzută pentru anul 2021 este de 25%, ceea ce înseamnă că suma minimă lunară de plată este de 575 lei. În situația în care, pe perioada aplicării OUG 163/2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau cota contribuției de asigurări sociale se modifică, contractele de asigurare aflate în derulare nu vor fi afectate. Cele două variabile noi vor fi utilizate doar în cazul contractelor de asigurare socială încheiate începând cu data intrării în vigoare a actului normativ care modifică aceste variabile. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2023. Contractul de asigurare socială încheiat în condiţiile OUG nr. 163/2020, cu modificarile ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale contractată este achitată în întregime. În situaţia în care, la data de 31.08.2023, contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate. După data încetării aplicabilităţii contractului de asigurare socială, nu se mai poate încheia act adiţional la acesta”, ne-au mai menționat reprezentanții Casei Județene de Pensii Prahova. De precizat că, până în prezent, 317 persoane au cumparat vechime prin Casa Județeană de Pensii Prahova. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează, ca și până acum, prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În prezent, pentru aceste contracte, contribuția de asigurări sociale este de minimum 575 de lei, iar numărul contractelor aflate în derulare la nivelul Casei Județene de Pensii Prahova în acest caz este de aproape 1.350.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*