Pregătiri pentru Recensământul agricol general 2021

De ieri, în Prahova a început testarea recenzorilor şi a recenzorilor şefi

 

Nicoleta Dumitrescu

În paralel cu recensământul de probă al populației și locuințelor, în cadrul căruia din Prahova au fost selectate 1.440 de locuințe din Ploiești și Păulești, la nivelul județului au început pregătirile și pentru organizarea Recensământului agricol general. Dacă recensământul propriu zis al populației și locuințelor a fost amânat, din cauza pandemiei, pentru anul 2022, cel agricol general va avea loc în primăvara acestui an. Așa cum am aflat de la Mita Enache, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, ieri, la sediul instituției menționate a început testarea, pe serii, cu respectarea regulilor sanitare, a persoanelor cu ajutorul cărora vor fi colectate datele din teren pentru recensământul agricol. Este vorba despre recenzori și recenzori șefi, la nivelul județului Prahova fiind nevoie de 820 de astfel de persoane, testarea constând în mod special în verificarea abilității de a lucra pe tabletă în anumite programe, având în vedere faptul că, în premieră, colectarea datelor se va face în sistem electronic și nu pe suport de hârtie, așa cum a fost și la ultimul recensământ agricol general, din anul 2010. Recensământul agricol general 2021 – ale cărui date de referință vor fi cele din anul 2020 – are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu sistemul statistic european, necesare procesului de participare a României, ca stat membru a Uniunii Europene, la Politica agricolă comună. Prelucrarea şi procesarea datelor au ca scop determinarea numărului de exploataţii agricole la nivel naţional, a suprafeţei agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a volumului de muncă din exploataţii agricole etc.

 

Potrivit informațiilor primite de la directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Prahova, testarea recenzorilor și a recenzorilor șefi, pe grupe, la sediul din Ploiești al acestei instituții, va avea loc până la începutul lunii aprilie, cu persoanele selectate urmând să se încheie contracte individuale de prestări servicii. După aceea va începe instruirea pentru activitatea ce vizează colectarea datelor din teren în sistem electronic întrucât, din luna mai a.c., se va da startul recensământului general agricol 2021, fiecare recenzor în parte urmând să meargă la fiecare gospodărie în parte din Prahova, conform zonei ce i-a fost atribuite.
De menționat faptul că, având în vedere că întrebările sunt destul de elaborate și, pentru prima dată, datele sunt colectate electronic, pe tabletă, ca și în cazul recensământului populației și locuințelor, și în cazul celui general agricol a avut loc unul de probă. Dacă recensământului de probă al populației și al locuințelor este în curs, în schimb, cel de probă pentru recensământul agricol a avut loc toamna trecută. Mai exact, a avut loc în perioada 12-23 octombrie 2020, la nivel naţional interviurile fiind realizate față în față, cu respectarea regulilor sanitare impuse de pandemie, fiind realizate cu reprezentanţii a 4.500 de exploataţii agricole – gospodării ale populaţiei sau unităţi cu personalitate juridică – selectați aleatoriu din toată țara, după metode științifice. Din Prahova, potrivit informaţiilor primite de la Mirela Dobrică, directorul Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova, au fost selectate 100 de astfel de exploataţii agricole situate în jurul municipiului reşedinţă de judeţ, respectiv de la Blejoi şi Bucov. Recensământul agricol de probă a fost organizat în scopul verificării practice și al îmbunătățirii aspectelor organizatorice și tehnice prin care a fost evaluată claritatea întrebărilor incluse în chestionar, ocazie cu care au fost testate procedurile și modalitatea de colectare a datelor de la exploatațiile agricole. Practic, a fost ca un fel de exerciţiu pentru Recensământul agricol general 2021, care se va efectua la nivel naţional în toate unităţile administrativ-teritoriale în această primăvară, când vor fi înregistrate exploataţiile în care se desfăşoară activităţi agricole indiferent de statutul juridic şi de modul de deţinere a exploataţiei agricole.
Recensământul agricol este considerat a fi o acțiune de mare anvergură, care are loc o dată la zece ani, prin intermediul căreia vor fi asigurate informații complexe și date statistice pentru realizarea unui așa numit tablou al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole. Va evidenția schimbările intervenite de la runda din anul 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce privește situația suprafețelor agricole utilizate, a celor care fac obiectul unor subvenții, a celor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale și a adăposturilor pentru acestea, a persoanelor care au lucrat în agricultură etc. De asemenea, în chestionar se vor regăsi şi întrebări legate de suprafaţa de teren lucrată în anul agricol 2019-2020 şi culturile aferente, prahovenii fiind întrebați dacă au avut fâneţe, livezi, plantaţii viticole, care sunt efectivele de animale, pe specii etc.
Perioada și momentul de referință ale recensămăntului 2021 sunt anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură. Exploatația agricolă sau ferma, în funcție de statutul său juridic, poate fi exploatație agricolă fără personalitate juridică sau exploatație agricolă cu personalitate juridică, în care se desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și /sau deținerea de animale și care obțin produse agricole și/sau păstrează suprafețele în bune condiții agricole și de mediu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*