Programul Pro România pentru un Lugoj funcțional

Dragi lugojeni, așa cum am făcut în aceste ultime săptămâni, dorim să vă prezentăm viziunea noastră despre Lugoj ca un oraș funcțional și să scoatem în evidență ceea ce ar trebui făcut pentru a ajunge la acest deziderat.

 1. Seniori
 • Existent: societatea de azi a României, oferă prin Direcțiile de Asistență Social Comunitară din cadrul primăriilor o serie de servicii adresate vârstnicilor. Mulți dintre seniorii noștri au impresia că, odată cu vârsta, scade aportul lor la viața socială a comunității și nu își mai găsesc utilitatea.La Lugoj, serviciile care li se adresează azi se desfășoară în: Centrul de zi ”Sf. Nicolae” cu 100 de persoane înscrise și o medie de prezență de 80 de persoane/zi, Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice unde sunt 20 de locuri. Acestea sunt insuficiente și fac ca mulți dintre vârstnicii noștri să nu își găsească locul în colectivitate
 • Necesar:
 • realizarea de urgență a unor Centre medico-sociale care să se adreseze vârstnicilor în nevoie și care să asigure consultații și tratament celor vârstnici și singuri.
 • înființarea unor centre de zi pentru seniori, în fiecare cartier, seniorii trebuie să aibe locuri în care să socializeze, să fie organizate diferite evenimente culturale și diferite activități distractive dar și de incluziune socială
 • organizarea de evenimente de amploare dedicate preponderent vârstnicilor(excursii, spectacole, excursii, etc..)
 • susținerea activităților organizate pentru seniori de diferite asociații și alte entități
 1. Cultură
 • Existent: cultura lugojeană este recunoscută pe plan național cât și internațional, datorită oamenilor de valoare pe care, dealungul vremii, Lugojul a avut norocul să îi aibă. Activitățile culturale desfășurate sub egida Casei de Cultură „Traian Grozăvescu” sunt de o mare ținută artistică. Ansamblul „Ana Lugojan” asigură nevoia de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor noastre. Muzeul de Istorie poate oferii oaza de amintire a comunității.
 • Necesar:
 • capacitarea de urgență a oamenilor de cultură lugojeni de pe întreg mapamondul și, în colaborare cu aceștia să realizăm un proiect cultural pentru Lugoj care să asigure coerența actului cultural lugojean dar și pregătirea generațiilor tinere cu aplecare în diferite domenii
 • susținerea festivalurilor existente și organizarea de alte evenimente de amploare cu specific lugojean
 • realizarea unui spațiu amenajat în zona „Plopi” pentru organizarea diferitelor evenimente culturale, pentru ca orașul să nu mai fie blocat
 • dezvoltarea permanentă a colecțiilor Muzeului de istorie
 • susținerea activității literare prin intermediul Bibliotecii Municipale
 • susținerea activităților culturale stradale și a asociaților și organizațiilor care oferă acest tip de manifestări
 • Deschiderea, la propriu, a Școlii Populare de Artă, ca o pepinieră pentru diferitele ramuri culturale
 1. Sănătate
 • Existent: unitatea principală a Lugojului pentru asigurarea sănătății oamenilor este Spitalul Municipal Teodor Andrei. Este un spital vechi, pavilionar, cu multe clădiri care trebuiesc întreținute cu costuri foarte mari. Serviciile medicale pe care spitalul le oferă internaților este limitat și neîndestulător nevoii de sănătate a populației. Spitalul este subfinanțat de ani de zile, dotările cu echipamente sunt deficitare, condițiile de muncă sunt precare
 • Necesar:
 • construirea unui spital nou, atragerea masivă a fondurilor europene pentru realizarea lui
 • finanțarea corespunzătoare a serviciilor medicale oferite cetățenilor
 • realizarea unui heliport în curtea spitalului
 • introducerea sistemului farmaciei de serviciu pe raza Municipiului Lugoj, astfel ca fiecare cetățean să poată avea acces la medicamente indiferent de oră.
 • recuperarea clădirii Policlinicii vechi și realizarea de spații pentru cabinete medicale
 1. Gospodărirea localității
 • Existent: orașul oferă o imagine dezolantă, cu tomberoane de gunoi în fața locuințelor și străzi pline de gunoaie, cu clădiri cu fațade distruse, cu străzi sparte și cu șosele pline de bălți chiar dacă sunt proaspăt asfaltate, cu spații verzi neîngrijite și foarte puțini arbori, cu o zonă centrală cârpită și un aspect general de provizorat din cauza unor proiecte de reamenajare groaznice.

Râul Timiș, care trece prin mijlocul orașului, nu este pus în valoare în niciun fel, aleea de promenadă actuală este dezolantă și promiscuă.

Normele de conduită și conviețuire sunt de 20 de ani și nu acoperă cazuistica actuală a interacțiunilor oamenilor. Foarte multe acte normative nu sunt aplicate in practica.

 • Necesar:
 • schimbarea totală a modului de colectare al gunoiului menajer
 • înființarea de urgență a propriului serviciu de salubrizare și management al deșeurilor
 • modificarea planului urbanistic general astfel încât regulile de amenajare imobiliară să fie clare și să poată fi controlate, iar totodată acesta să fie garantul dezvoltării durabile și armonioase a orașului din punct de vedere arhitectural
 • amenajarea spațiilor verzi dintre blocuri și din fața caselor cu responsabilizarea asociațiilor de proprietari în îngrijirea și întreținerea acestora, conform legilor în vigoare
 • amenajarea parcurilor existente și înființarea de locuri noi de joacăprioritar considerăm cartierul ITL. Lugojul trebuie să aibă și locuri deschise de întâlnire. Oamenii trebuie să fie motivați să petreacă tot mai mult timp afară, pentru că în acest mod vor fi la curent cu tot ce se întâmplă bine sau rău în orașul lor. Parcurile care nu trebuie neapărat să rămână la forma lor clasică, dar pot fi reinventate în dependență de specificul orașului.
 • montarea de coșuri de gunoi pe toate străzile și aleile municipiului
 • dragarea albiei și amenajarea malurilor Timișului și integrarea acestuia în cotidianul urban al orașului
 • schimbarea capitală al întregului ansamblu de mobilier urban (banci, corpuri de iluminat,..)
 • Amenajarea și deschiderea toaletelor publice
 • Punerea în valoare a zonei Insulei și a ștrandului din cartierul Cotu Mic
 • Definirea și punerea în valoare a Centrului vechi al orașului
 • Valorificarea artei stradale. Realizarea de expoziții stradale de artă, unele chiar cu titlu permanent
 • Amenajarea pe cele două cascade ale Timișului de microhidrocentrale electrice care ar asigura curentul electric gratuit pentru iluminarea orașului cu leduri. Proiectele există la Meridian.
 1. Educație
 • Existent: avem instituții de învățământ de bună calitate, însă puțin ancorate la realitatea economică a orașului. Baza școlară e învechită și pe alocuri abandonată..
 • Necesar:
 • susținerea copiilor capabili de performanță și a profesorilor pregătitori,
 • susținerea de programe educative după școală,
 • înființarea transportului expres dedicat elevilor,
 • realizarea legăturii dintre școală și firmele private care au nevoie de forță de muncă,
 • susținerea activităților organizate pentru elevi de diferite asociații și alte entități (FOA, Rotaract,…),
 • îmbunătățirea permanentă a bazei școlare și investiții majore în medii de dezvoltare sănătoasă a elevilor(bazine de înot școlare, terenuri de sport, săli de sport, cantine școlare, …)
 • realizarea unui campus școlar modern
 • finalizarea construcției grădiniței de pe strada Aurel Vlaicu

 

 1. Sport
 • Existent: întreaga activitate sportivă este subfinanțată și orientată pe sportul de mare performanță. Bazele sportive sunt vechi și investițiile în ele au fost la nivelul camerelor video și atât! Copii lugojeni nu au o ofertă de a face sport înafara celei oferite de mediul privat.
 • Necesar:
 • susținerea masivă a sportului de masă care să se adreseze copiilor și elevilor în special.
 • Deschiderea urgentă a SPA-ului indiferent de investițiile care mai trebuiesc făcute.
 • Stabilirea de obiective realiste în sportul de performanță, obiective acoperite de bugetul echipelor.
 • Susținerea prin programe cultural-sportive a asociațiilor și organizațiilor sportive care oferă posibilitatea copiilor de a face sport.
 • Construirea unui stadion nou, modern, încadrat într-un complex sportiv pentru mai multe discipline.
 • montarea de urgență a unei instalații de climatizare la sala de sport „I.K. Ghermănescu”

Vă chemăm pe 27 septembrie, să veniți în număr cât mai mare la vot și să votați candidații ProRomânia, poziția 4 de pe buletinele de vot! Noi suntem promisiunea pentru Lugoj!

Comandat de Pro-România, Organizația Timiș
Executat de S.C. Redeșteptarea Press Lugoj S.R.L.
cod mandatar: 21200010

Articolul Programul Pro România pentru un Lugoj funcțional apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*