Rata șomajului rămâne în Prahova sub cea înregistrată la nivel național

• Cei care au terminat studiile anul acesta şi vor să muncească, aşteptaţi la AJOFM

 

N. Dumitrescu

Cu aproape 7.500 de șomeri înregistrați în luna iunie, județul Prahova s-a menținut, la jumătatea anului curent, sub rata șomajului anunțată la nivel național. Astfel, dacă în luna iunie, în România, rata șomajului a fost de 3%, la nivel de județ a fost 2,55%. ”Din totalul de 7.421 de persoane înregistrate în evidențele instituției, 3.113 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 4.308 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.813 șomeri au provenit din mediul rural și 2.608 din mediul urban”, reiese din evidența pe luna iunie a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. Dintre persoanele aflate în căutarea unui nou loc de muncă, de departe, cel mai mare procent era reprezentat de către prahovenii cu vârsta între 40 și 49 de ani – 2.104 de persoane, urmați de cei cu vârsta între 50-55 de ani – 1.835 de persoane, numărul celor cu vârsta de peste 55 de ani fiind de 1.331 de persoane, cu precizarea că șomerii cu studii gimnaziale ori absolvenți de școli profesionale au avut cea mai mare pondere în totalul celor înregistrați în evidențele AJOFM Prahova, urmaţi de cei cu studii liceale (23%) și de cei cu studii superioare -7% . În luna mai a.c., rata șomajului a fost de 2,67%, dar și atunci, potrivit Direcției Județene de Statistică Prahova, a fost mai mică decât cea înregistrată la nivel național (3,1%), la sfârșitul lunii menționate în evidențele AJOFM Prahova fiind înregistrați 7.762 de șomeri, tot prahovenii cu studii gimnaziale având și ponderea cea mai mare. Potrivit statisticilor, efectivul salariaților din județul Prahova, la sfârşitul lunii mai 2021, a fost de 182.991 de persoane, în creștere cu 3.104 de persoane față de luna mai 2020. Câştigul salarial mediu net din județ a fost de 3.159 lei/salariat, mai mare cu 142 lei față de aceeași lună a anului trecut, câştiguri salariale peste media județului fiind înregistrate în ramura servicii (3.251 lei/salariat), iar sub media județului în ramurile industrie şi construcții (3.070 lei/salariat), respectiv în agricultură, silvicultură şi piscicultură (2.621 lei/salariat).
De adăugat faptul că Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova îi așteaptă pe absolvenţii de învățământ din promoţia 2021 să se înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziţie în scopul integrării acestora pe piaţa forţei de muncă. Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii, înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire, fiind o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat. În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare. În cazul elevilor care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului/examenelor de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ. Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*