”Redeșteptarea”, locul I în Top Afaceri România

”Redeșteptarea” Press SRL Lugoj a obținut locul I în Top Afaceri România, pe anul în curs. Premiul a re­ve­nit publicației lugojene în cadrul domeniului 58 – ac­tivități de editare. ”Profesionalismul și ma­nagementul eficient au con­dus afacerea dum­nea­voa­stră în topul câș­ti­gătorilor. Fe­li­citări pentru performanța ob­ți­nu­tă”, s­e arată în scri­soa­rea trimisă de Loredana Vreja, din partea organizatorilor. Topul Firmelor din Ro­mânia a fost realizat con­form datelor de bilanț depuse în anul 2017. Lista firmelor este ordonată după cifra de afaceri, profitul rea­li­zat și numărul de angajați (sa­la­riați), pe categorii de mărime și domenii de ac­tivitate. ”Redeșteptarea” a obținut în anul 2016 locul I în Top Profit România. Anii anteriori, s-a mai situat pe locul III în Top Afaceri România, respectiv locul II în Top Afa­ceri Timiș. Prima ediţie a săp­tă­mâ­na­lului ”Redeșteptarea” a a­pă­rut în data de 20 iunie 1990. Publicația a ajuns la nu­mărul 1375, în cel de-al 27-lea an de apariție ne­în­tre­ruptă, menținând și ediția ti­părită, alături de cea on-line. Este publicația cu cel mai mare tiraj din zona de di­fuzare a estului județului Timiș, și nu numai. Bineînțeles că la toate aceste reușite de care suntem mândri, o mare contribuție au avut-o și cititorii noștri, atât cei care preferă print-ul, [...]
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*