S-a publicat procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic

În Monitorul Oficial a fost publicat recent Ordinul Preşedintelui ANAF privind procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, potrivit Hotnews, care preia informații prezentate de consultantul fiscal Adrian Benta. Documentul modifică procedura de înregistrare, respectiv procedura de administrare fiscală a societăţilor ce fac parte dintr-un grup fiscal. Până la noi reglementări, grupul fiscal este privit doar din perspectiva TVA.
În cadrul unui grup fiscal, o societate declarată responsabil a grupului fiscal cumulează situaţia TVA pentru toate societăţile din grup şi stabileşte o sumă centralizatoare de plată/de recuperat cumulativă pentru toate entităţile din grup.
În interiorul grupului fiscal, TVA de plată datorat de o societate se compensează cu TVA de recuperat de la altă societate, iar diferenţele se regularizează faţă de buget prin intermediul unui decont de TVA centralizator depus de entitatea desemnată a reprezenta grupul fiscal în fața autorităţii fiscale.
Din punct de vedere normativ, se pot constitui într-un grup fiscal acele entităţi la care există un acţionariat comun ce deţine mai mult de 50% din capitalul social al societăţilor ce doresc să fie grup fiscal şi au aceeaşi perioadă fiscală din punctul de vedere al TVA.
Prin OPANAF nr. 3480/2017 se modifică procedura de înregistrare fiscală a grupului fiscal şi se modifică administrarea fiscală a societăţilor din grupul fiscal.
Acest temei normativ reglementează un nou format al cererii de înregistrare a grupului fiscal şi introduce un format tip ce va fi preluat ca model de către viitoarele entităţi ce vor forma grupuri fiscale.
Cererea se depune la autoritatea fiscală la care este arondată societatea ce va conduce grupul fiscal.
Toate societăţile ce formează grupul fiscal vor trece în administrarea organului fiscal la care este arondată societatea desemnată drept lider a grupului fiscal.
Implementarea grupului fiscal intră în vigoare:
a) în prima zi din luna următoare datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului au perioada fiscală luna calendaristică;
b) în prima zi a perioadei fiscale următoare datei comunicării deciziei de aprobare, în cazul în care membrii grupului nu au perioada fiscală luna calendaristică.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*