S-a stabilit contribuția lunară a unei persoane care este îngrijită la Căminul de bătrâni din Ploiești

N. D.

Printr-o hotârâre a Consiliului Local Ploiești, adoptată în urmă cu câteva zile, a fost aprobă contribuţia lunară de întreţinere a unei persoane care este îngrijită în Căminul de bătrâni din Ploiești. Astfel, pentru persoane independente, contribuția va fi de 2.000 lei/beneficiar; pentru persoane semidependente – 2.300 lei/beneficiar; pentru persoane dependente -2.500 lei/beneficiar. Așa cum reiese din hotărârea legislativului ploieștean, s-a stabilit modalitatea de plată a contribuţiei lunare de întreţinere, după cum urmează: persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor oferite de Căminul de bătrâni, care dispun de venituri proprii, datorează o contribuţie lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăşi valoarea contribuţiei, de la caz la caz, menționată anterior; diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei de întreţinere stabilite se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul de bătrâni, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii. Dacă persoana vârstnică nu are venituri, susţinătorii legali pot acoperi integral din venituri proprii contribuţia lunară. La stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere atât pentru persoanele vârstnice, cât şi pentru susţinătorii legali, se va proceda astfel: din veniturile nete lunare ale acestora se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare; suma ramasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care îi au efectiv în întreținere; în raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se stabileşte contribuţia lunară datorată de către susţinătorul legal al persoanei vârstnice îngrijită în Căminul de bătrâni. S-a făcut precizarea că persoanele vârstnice, care nu au venituri şi nici susţinători legali, nu datorează contribuţia de întreţinere aceasta fiind asigurată din bugetul local. Scopul acestui așezământ este acela de a asigura servicii de găzduire, îngrijire personală, asistență medicală, recuperare/reabilitare funcțională, socializare, integrare/reintegrare socială și/sau familială, persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, aflate în situație de vulnerabilitate socială. Căminul dispune de un număr de 24 de locuri permanente, din care patru locuri sunt alocate persoanelor vârstnice cu dizabilități. Pentru a beneficia de serviciile Căminului de Bătrâni, persoanele vârstnice trebuie să se încadreze în următoarele situații: au domiciliul stabil în Ploiești, condiție obligatorie pentru persoanele care beneficiază de servicii sociale în sistem residențial; este o persoană vârstnică, adică este o persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege; nu are familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale. În cazul în care se constată că există susținători legali, persoana vârstnică poate beneficia de servicii sociale în cadrul acestui cămin doar dacă susținătorii legali prezintă o declarație notarială din care rezultă că refuză să îi acorde sprijin și îngrijire; nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi asigurată de personalul căminului; se află în imposibilitatea de a-şi asigura cerințele socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice. Serviciile oferite în cadrul Căminului de bătrâni din Ploiești sunt de găzduire, îngrijire, asistență medicală, servicii de recuperare și reabilitare, de sprijin în vederea integrării/reintegrării sociale și familiale.
Detaliile referitoare la contribuția datorată de către beneficiarii serviciilor Căminului de bătrâni au fost stabilite în contextul în care prin această hotărâre a fost aprobat și costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite aici, respectiv în cuantum de 7.148,91 de lei.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*