Ședință de consiliu! Se constituie principalele comisii de avizare ale municipiului

Consilierii locali lugojeni au fost convocați pentru ședința ordinară a lunii în curs, ce este programată pentru joi, 26 noiembrie, începând cu orele 14, în sala Teatrului Municipal “Traian Grozăvescu”.
Aleșii locali vor vota cea mai lungă ordine de zi, având 22 de proiecte de hotărâre, de la instalarea noii administrații.

Aceasta este:
1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a buletinelor de vot. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de circulaţie din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110 din 27.08.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj pentru anul şcolar 2020 – 2021. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Lugoj în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal “Dr. Teodor Andrei” Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
8. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea proiectului “ Consolidarea capacității a 14 unități de învățământ din Municipiul Lugoj în vederea gestionării situației de pandemie generată de SARS – COV-2”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Continuarea în sistem on-line a procesului educațional din cadrul unităților de învățământ din Municipiul Lugoj în condițiile specifice cauzate de coronavirus SARS-Cov-2 Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trotuare și zone pietonale în cartierul Herendești – Bocșei”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare trotuare și zone pietonale în satul Măguri”. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei speciale pentru stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Lugoj, pentru unităţile/lăcaşurile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza administrativ – teritorială a municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local al municipiului Lugoj pentru activități cultural-educative și pentru susținerea și promovarea culturii scrise. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
14. Proiect de hotăâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitațiile de închiriere a spațiilor comerciale și de prestări servicii. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
15. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de atribuire a locuințelor. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesionarea prin licitație publică a bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în Comisia pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Lugoj, pentru anul şcolar 2021 – 2022. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Lugoj. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171 din 28.09.2017 privind participarea Municipiului Lugoj la constituirea GAL “Strategie Responsabilitate Comunitate pentru Municipiul Lugoj”. Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Lugoj;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2020. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj;
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea unei suprafeţe de teren intravilan, domeniu public al municipiului Lugoj, înscrisă în C.F. nr. 412096 Lugoj, nr. top.3738, 3756/b/1. Iniţiator: Primarul Municipiului Lugoj.

Articolul Ședință de consiliu! Se constituie principalele comisii de avizare ale municipiului apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*