Si-au majorat salariile, dar au uitat de lege! Primaria si o serie de institutii din Lugoj, incalca prevederea privind transparenta veniturilor salariale

Primaria si o serie institutii din Lugoj, ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, incalca prevederea privind transparenta veniturilor salariale, conform noii legi a salarizarii personalului platit din fonduri publice.
Acestea erau obligate sa publice pe site si la institutie grilele de salarizare pentru fiecare functie pana cel tarziu la 30 septembrie, insa nu au facut acest lucru. Articolul 33 din Legea 153/2017 prevede ca dispozitiile se aplica personalului din autoritati si institutii publice, respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, unitatile teritoriale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autoritati publice, autoritati administrative autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, personalului din autoritati si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii, persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca si persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.

 

De asemenea, in aceasta categorie intra si personal din sectorul bugetar, personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica numite sau alese si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, magistratii, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special. Acestea sunt obligate de acum inainte sa publice la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, si vor mentine publicata o lista a tuturor functiilor din autoritatile sau institutiile publice respective ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cuprinzand salariul de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, dupa caz, tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora, valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acestora, valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an, precum si baza legala a acordarii acesteia, orice alte drepturi in bani si/sau in natura, daca este cazul, precum si baza legala a acordarii acestora si orice informatii cu privire la posibile limitari ale venitului salarial, precum si baza legala a acestora.

 

Aceeasi lege arata de asemenea ca „nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 si 10.000 lei”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*