Posts Tagged ‘patrimoniu Consiliu;Judetean’

Patrimoniul județului Suceava a ajuns la 1,426 miliarde de lei

Patrimoniul județului Suceava, reprezentând bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al județului respectiv domeniului privat, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, însuma la finele anului 2018 nu mai puțin de 1,…