Tandrețea așteptării! Debut în volum pentru Dorin Păcurar

Colegul nostru, profesorul Dorin Pă­cu­rar, și-a făcut debutul editorial în volum cu cartea ”Tandrețea aș­tep­tă­rii”, apărută în ultimele zile ale anului 2020 la Editura ”Euro­stam­pa” din Timișoara. Scrisă într-un stil cursiv și cuceritor prin candoare, ”Tandrețea așteptării” este o em­o­ționantă destăi­nui­re autobiografică în 101 mi­croconfesiuni afective.
Prieteni, colegi, oameni de cultură, întâlniri memorabile din culisele unor mari evenimente culturale organizate de autor în trecut, toate gravitează în jurul universului familial, binecu­vân­tat cu părinți și bunici minunați.

A­mintirea unei copilării fericite răz­bate mereu din filele cărții, luminând un prezent al înțelepciunii, al maturității.

O frumoasă sinteză o face cu­noscutul scriitor Robert Șerban, care consideră că ”așa cum există oameni prietenoși, de care te atașezi lesne și cu care comunici ușor, la fel sunt și cărți prietenoase, care te prind repede și te țin aporoape de ele, chiar și după ce le-ai citit. O astfel de carte este aceasta, și nu doar fiindcă e scrisă la persoana I și conturează, filă cu filă, personalitatea unui autor curios, cald, inteligent, empatic, ci fiindcă îi lip­sesc emfaza, tonul didactic ori aerul de superioritate ce se degajă, voluntar sau nu, atunci când vorbești despre cărți, muzică, teatru, filme, despre alții. E mai mult decât un jurnal li­vresc aici, e și unul de călătorie prin lumi culturale”. Iar reputatul muzicolog Costin Popa îndemna: ”Citiți-l pe Dorin Pă­curar și pătrundeți, prin titlurile in­citante, în lumea pe care și-a ales-o cu nezăgăzuită iubire! După lectură, vă veți simți mai împliniți”.

Colaborator de cursă lungă al săp­tă­mâ­nalului ”Redeșteptarea”, profe­­sorul Dorin Păcurar este autorul celei mai longevive rubrici a ziarului, ”Fotoliul telecronicarului”, din care au apărut, până acum, mai mult de 1.300 de ediții. De altfel, rubrica este cea mai longevivă din întreaga presă lugojeană. Dorin Păcurar s-a născut în anul 1962, la Lu­goj.

A fost șef de promoție al Universității de Vest din Timișoara, în anul 1985. A urmat trei școli de muzică, a finalizat două, studiind pianul principal timp de 14 ani. Are un doctorat în economia culturii. Este profesor de o viață la toate instituțiile liceale din Lugoj. Des­fă­șoară o intensă activitate publicistică, scriind până în prezent peste 1.300 de articole (cronici de film, de tele­viziune, de teatru, muzicale, articole pedagogice, recenzii și micro­eseuri) în presa locală, regională și centrală (”Re­deștep­ta­rea”, ”Banat”, ”Tribuna învăță­mântului”, ”Actualitatea mu­zi­cală”, ”Cultura”, ”Melos” etc.).

Ani la rând, a realizat emisiuni culturale la RTV Europa Nova Lugoj. Este inițiatorul și coordo­natorul Concursului Internațional de Canto ”Traian Grozăvescu” desfă­șurat la Lugoj – edițiile 1995, 1998, 200, 2002, 2004 și 2006. Îi dorim inspirație și îl așteptăm cu noi volume publicate!

Articolul Tandrețea așteptării! Debut în volum pentru Dorin Păcurar apare prima dată în Redeșteptarea.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*