Terenurile de sport ale instituțiilor de învățământ din Ploiești vor putea fi folosite și în afara cursurilor

N. Dumitrescu

Ca urmare a unui proiect de hotărâre adoptat recent de consilierii locali ploieșteni, s-a aprobat folosirea de către elevi/studenți a terenurilor de sport, aparținând unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, și în afara cursurilor. Terenurile de sport fac parte din domeniul public al orașului și se află în administrarea unităților de învățământ. Așa cum se arată în proiectul aprobat, pe terenurile de sport cu acces liber se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv, asta însemnând activitatea fizică desfășurată individual, în grup sau pe echipe. Intrarea va fi gratuită, cu condiția prezentării, la intrarea în unitatea școlară, a carnetului de elev sau student vizate. Programul de acces la teren în zilele din timpul anului școlar în care au loc cursuri școlare, precum și în timpul vacanțelor, se va stabili între orele 10:00-19:00 pentru sezonul de iarnă (01 noiembrie – 31 martie) și între orele 10:00-22:00 pentru sezonul de vară (01 aprilie – 31 octombrie), cu posibilitatea restrângerii acestuia în funcție de anotimp, astfel încât activitățile sportive să se desfășoare în condiții de lumină naturală. Se va permite accesul la terenurile de sport la o oră după încheierea atât a orelor de curs/programul de învățământ obligatoriu, a examenelor, olimpiadelor, concursurilor sau festivităților, cât și al celorlalte activități desfășurate de către unitatea de învățământ sau autoritatea locală. La intrarea pe teren, elevul sub vârsta de 10 ani va putea fi însoțit și de un aparținător (părinte, bunic, frate major ș.a.), aparținătorul putând fi, la rândul său, însoțit și de alți/alte fii/fiice de vârstă preșcolară. Terenurile vor putea fi folosite numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente, de exemplu baschet, fotbal, handbal, tenis de câmp etc., fiind interzisă orice altă activitate care nu se încadrează în categoria „activități sportive în aer liber”. Este interzis consumul de băuturi alcoolice sau semințe, această obligație fiind valabilă și în cazul însoțitorilor copiilor, cu mențiunea că bicicletele, rolele, skateboard-ul, trotinetele etc. nu vor putea fi folosite în incinta terenurilor sportive sau a unităților de învățământ. Așa cum se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre menționat ”În termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a hotărârii de consiliu prin care se aprobă și Regulamentul privind accesul liber al elevilor/studenților pe terenurile de sport din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, conducerea fiecărei unități de învățământ preuniversitar de stat din Ploiești are obligația implementării acestui regulament și punerea sa în aplicare”. De asemenea, școlile vor trebui să asigure o trusă de prim ajutor specifică acelora utilizate la orele de educație fizică, analizându-se și posibilitatea asigurării accesului copiilor la o toaletă din incinta acesteia. Așa cum mai reiese din textul proiectului de hotărâre, agentul de pază al școlii va trebui să vegheze asupra bunei desfășurări a activității sportive a elevilor/studenților, dar și să gestioneze eventualele altercații dintre elevi, studenți și/sau însoțitorii acestora; distrugerea dotărilor, a echipamentelor, spațiilor aparținând terenurilor de sport atragând după sine răspunderea celui care a provocat daunele și implicit consecințele prevăzute de reglementările legislației în vigoare și de regulamentele de ordine interioară ale unităților de învățământ în cauză. Poliția Locală va monitoriza respectarea programului de acces precum și ordinea publică în incinta școlilor, Primăria Ploiești prin Direcția Tehnic-Investiții urmând să evalueze semestrial starea terenurilor, precum și a echipamentelor cu care sunt dotate acestea și va remedia defecțiunile constatate.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*