Vin alegerile la handbal – noroc cu Statutul din 2011!

Așa cum s-a stabilit în ședința Consiliului de Administrație, din 05.01.2018, de la Călărași, Adunarea Generală de Alegeri a fost stabilită să aibă loc pe 14 februarie. Personal sunt convins că mulți dintre cei care își doresc să facă parte din noua structură de conducere a Federației Române de Handbal (pentru că trebuie să fie o nouă structură, dacă vrem să facem pași înainte) nu cunosc cu exactitate Legea Electorală, care este cuprinsă, din păcate, doar în Statutul Federației și reglementată prin mai multe articole – despre acest scrutin, care are loc odată la patru ani, se mai vorbea și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Federației, dar care a fost scos de pe site-ul FRH, după ce Justiția s-a pronunțat în cazul Pera și a constatat că ceva articole din acel regulament contravin legii – probabil că din comoditate sau ca să servească unor interese, acel regulament a murit definitiv, așa cum mort este și noul Statut al Federației, care stă prin sertarele Ministerului Tineretului și Sportului, pentru că și acela are ceva articole de regulament care nu sunt pe placul inspectorilor din MTS.

Prin urmare, Alegerile din 2018 vor avea loc după proceduri stabilite în Adunarea Generală din 15.06.2011, semnat fiind de fostul secretar general Mihail Marinescu. În Regulamentul din 2011 scrie clar că cei care candidează la funcția de președinte trebuie să întrunească, cumulat, mai multe obligații, cea mai importantă fiind aceea că pretendentul la fotoliu NU TREBUIE SĂ AIBĂ RELAȚII CONTRACTUALE CU FEDERAȚIA SAU CU O STRUCTURĂ AFILIATĂ ACESTEIA. Prin urmare, din data de 1 februarie, actualul președinte TREBUIE SĂ-ȘI DEA DEMISIA, ca să poate fi validat pentru alegeri, altfel se poate ajunge în Instanțele civile de judecă. Iată și alte amănunte pentru scrutinul din 14.02.2018:

Art. 36. (1) La Adunarea Generala de Alegeri pentru C.A. , toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot. Distribuirea şi numărarea buletinelor de vot se face de către Comisia de validare.
(2) Numărul buletinelor de vot eliberate va fi anunţat de Comisia de validare înainte de numărarea voturilor. Dacă numărul buletinelor returnate este egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Dacă numărul buletinelor returnate îl depăşeşte pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat şi se va proceda la o altă votare.
(3) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabile returnate. Buletinele necompletate şi buletinele anulate nu intră în calcul.
(4) Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare şi consemnat în procesul-verbal al Adunării Generale.

Art. 37. (1) Preşedintele, cei 2 vicepreşedinţi ai FR Handbal ,membrii Consiliului de Adminstratie, Presedintele Comisiei de apel si Presedintele Comisiei de Cenzori , sunt aleşi prin vot secret de către Adunarea Generală de alegeri a FRH, pentru un mandat de 4 ani.In cazul constituirii LPH, presedintele ales al LPH devine de drept al treilea vicepresedinte al FRH;
FOARTE IMPORTANT!! (2) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al FRH trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
- a) cetăţenie română si domiciul in Romania;
- b) studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
- c) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar;
- d) să nu aibă nici un fel de relaţii contractuale cu F.R.H. sau cu o structura afiliata acesteia;
FOARTE IMPORTANT!! (3) Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile de vicepreşedinte al FRH trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
- a) cetăţenie română si domiciul in Romania;
- b) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judicia;r
- c) să nu fie antrenor, sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului
FOARTE IMPORTANT!! (4) Persoanele propuse pentru a candida la funcţiile de membru al Consiliului de Administratie al FRH trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii :
- a) cetăţenie română si domiciul in Romania;
- b) să nu fie antrenor, sportiv sau arbitru în activitate pe durata mandatului;
- c ) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar;
FOARTE IMPORTANT!!! (5) persoanele propuse pentru a candida la functia de Presedinte al Comisiei de apel trebuie sa indeplineasca cumulativ, urmatorele conditii:
- a) cetatenie romana si domiciliul in Romania;
- b) studii superioare de specialitate juridica
- c) experienta juridica de minimum 3 ani;
- d) sa nu faca parte din niciun al organism al F.R.H. si sa nu fie salariat al F.R.H;
- e) să nu aibă nici un fel de relaţii contractuale cu F.R.H. sau cu o structura afiliata acesteia;
- f) fara a avea inscrise fapte penale in cazierul judiciar.
FOARTE IMPORTANT!! (6) În termen de 5 zile de la data limită de transmitere a propunerilor de candidaţi pentru toate funcţiile alese de Adunarea Generala, Comitetul Director al FRH verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 şi le supune validării Consiliului de Administraţie.
FOARTE IMPORTANT!!! (7) Cu minimum 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale ordinare de alegeri, Consiliul de Administraţie validează candidaturile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul statut.
(8) Lista candidaturilor validate se face publică prin postare pe site-ul FRH.
(9) Un candidat, pentru orice funcţie aleasa de Adunarea Generala, poate fi supus alegerii numai dacă este prezent la sedinta Adunarii Generale de Alegeri.
(10) În cadrul sedintelor Adunării Generale de Alegeri nu se pot face propuneri pentru nici o funcţie aleasa de Adunarea Generala.
(11) Alegerea preşedintelui şi a celor 2 vicepreşedinţi ai federaţiei (handbal masculin si feminin) se face prin vot secret, pe funcţii, candidaţii fiind declaraţi aleşi după următoarea procedură :
- a) preşedintele numai dacă întruneşte majoritatea simplă. În situaţia în care după desfăşurarea primului tur de scrutin pentru această funcţie nici un candidat nu a întrunit majoritatea simplă se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi candidaţi (în ordinea dată de numărul de voturi obţinute în primul tur de scrutin) iar, dacă nici în acest al doilea tur nu se realizează majoritatea simplă a voturilor, va fi declarat ales candidatul care obţine majoritatea relativă a voturilor. Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei. În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc;
- b) vicepreşedinţii sunt desemnaţi de către Adunarea Generală, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute;
- c) ceilalţi 14 membri ai Consiliului de Administratie se aleg până la completarea numărului de locuri stabilit prin Statut, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. d) dacă ultimii membri au număr egal de voturi întrunite, se organizeaza, numai pentru aceştia, noi tururi de scrutin pana la departajare.
(12) Presedintele Comisiei de apel si Presedintele Comisiei de Cenzori prezenti la Adunarea Generala , se aleg in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute; daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat urmator, se organizeaza, numai pentru acestia, noi tururi de scrutin, pana la departajare;
(13) În cazul în care pentru funcţia de preşedinte este un singur candidat, Adunarea Generală poate aproba alegerea acestuia prin vot deschis

Art. 38. (1) Pentru alegerea tuturor functiilor alese de Adunarea General, numai membrii afiliaţi pot propune candidaturi.
FOARTE IMPORTANT!! (2) Propunerile trebuie transmise la secretariatul FRH cu cel puţin 15 zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală ordinară de alegeri.
(3) Fiecare propunere trebuie însoţită de acordul scris al candidatului şi un curriculum-vitae al acestuia, precum si o declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditiile prevazute de prezentul statut pentru functia la care candideaza.
(4) Propunerile care nu sunt însoţite de documentele prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare.
FOARTE IMPORTANT!! (5) Fiecare propunere pentru funcţia de preşedinte trebuie însoţită în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (3) şi de programul strategic privind organizarea şi dezvoltarea activităţii handbalistice pe care îl preconizează respectivul candidat pentru perioada viitorului mandat, prezentat în scris.

Ionel Pană

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*