Zeci de localități prahovene sunt rămase în urmă cu obligația actualizării PUG la cel mult 10 ani

Ca să finalizeze documentaţia anul acesta, 13 primării primesc bani de la minister

 

Nicoleta Dumitrescu

 

Deși inclusiv primarii, nu doar arhitecții șefi, mai ales cei din mediul urban, știu foarte bine că Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă principalul document de planificare operațională, fiind baza legală necesară pentru realizarea construcțiilor și a planurilor de dezvoltare a localităților, la nivelul județului Prahova actualizarea acestor documente nu prea a constituit chiar o prioritate. Chiar dacă fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să-şi actualizeze la cel mult 10 ani PUG-ul, în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a cerințelor locale, puține primării prahovene au ținut pasul cu această cerință. Astfel, conform informaţiilor solicitate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, potrivit datelor valabile la începutul anului trecut, 60 de localități dintre cele 104 unități administrativ-teritoriale ale județului Prahova figurau că au încă Planuri Urbanistice Generale aprobate în urmă cu mai bine de 10 ani, 21 dintre acestea fiind cele care se află în faza de execuție a actualizării acestor documentații, printre care se regăsește și municipiul Ploiești, iar alte 27 de unități administrativ-teritoriale figurând că se află în faza de avizare a acestor documente, la polul opus fiind șase localități care nu au inițiat niciun fel de demers în ceea ce privește actualizarea PUG. Pe de altă parte, din numărul total al celor 60 de localităţi, 13 – pentru care administraţiile locale aveau achiziționate servicii de elaborare a documentațiilor PUG, în diferite stadii lucrări noi și lucrări în continuare – au fost incluse la finanțare, din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea finalizării lor în decursul acestui an. În total, județului Prahova i-au fost alocate fonduri în valoare de 351.877 de lei, printre beneficiare regăsindu-se și primăriile Plopeni și Vălenii de Munte.

 

Potrivit informaţiilor primite de la reprezentanții Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, conform datelor valabile la începutul anului 2020, dintre cele 104 unități administrativ-teritoriale ale județului Prahova, 60 figurau că au Planuri Urbanistice Generale aprobate în urmă cu mai bine de 10 ani. Având în vedere că obligația administrațiilor locale este aceea de a actualiza aceste importante documente, unele dintre primării figurează că au în lucru, în diferite stadii, reactualizarea PUG, altele, în schimb, nu au făcut niciun demers în acest sens. Mai exact, așa cum arată datele transmise de ministerul menționat, 21 de localități – Ploiești, Bușteni, Sinaia, Slănic, Adunați, Albești-Paleologu, Ciorani, Dumbrava, Florești, Gorgota, Măgurele, Puchenii Mari, Secăria, Starchiojd, Șoimari, Șotrile, Talea, Telega, Valea Doftanei, Vărbilău și Cocorăștii Colț -se află în faza de execuție a reactualizării PUG, alte 27 de unități administrativ-teritoriale apărând că sunt cu aceste documente ”în avizare”, în ultimul caz figurând și orașele Mizil și Plopeni.
Pe de altă parte, șase localități – Breaza, Balta Doamnei, Bălțești, Bănești, Brebu și Păcureți – erau în lista MDLPA, la începutul anului trecut, ca localități care nu au inițiat niciun fel de demers pentru reactualizarea PUG.

Fonduri în valoare de peste 350.000 de lei, alocate în Prahova

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei este autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă cu derularea Programului privind elaborarea şi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU). Astfel, potrivit răspunsurilor primite de la reprezentanții ministerului menționat, finanțarea elaborării și/sau actualizării planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism se realizează din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din bugetul de stat. Pe de altă parte, pentru a sprijini finalizarea unora dintre lucrările deja inițiate, astfel încât să fie gata în acest an, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a anunțat, la începutul lunii mai a.c., că prin programul său anual oferă finanţare unităţilor administrativ-teritoriale pentru elaborarea şi actualizarea Planurilor Urbanistice Generale. În acest an, bugetul general, în valoare de 15.000.000 lei, va sprijini finalizarea PUG-urilor în 397 de unităţi administrativ-teritoriale din 38 de judeţe. Conform reprezentanților ministerului menționat, la nivelul județului Prahova au avut prioritate localităţile în care sunt începute lucrările de elaborare a planurilor de urbanism generale şi a regulamentelor locale de urbanism aferente, în vederea finalizării acestora. Este vorba despre următoarele localități: Ariceștii Zeletin (suma alocată este de 20.000 lei), Bertea ( 22.683 lei), Chiojdeanca (10.080 lei, Ciorani (14.149 lei), Cocorăștii Colț (42.494 lei), Colceag (40.600 lei), Fântânele ( 38.080 lei), Florești (50.468 lei), Plopeni (3.849 lei), Șoimari (39.429 lei), Tătaru (27.437 lei), Vadu Săpat (5.950 lei), Vălenii de Munte (36.658 lei). ”În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul Urbanistic General în funcție de evoluția factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale. După alocarea sumelor și semnarea contractelor de finanțare, Consiliul Județean are obligația de a înștiința UAT-urile incluse la finanțare.
Consiliul local este responsabil cu transmiterea documentelor (factură, proces verbal de recepție) emise pentru plata lucrărilor executate şi recepţionate (sau părți din aceasta) către consiliul județean în vederea verificării acestora și includerii la decontare.
Pe baza deconturilor justificative transmise de Consiliile județene în limita alocaţiilor bugetare aprobate, MDLPA virează sumele consiliilor judeţene. Acestea din urmă transferă sumele consiliilor locale, iar primarii vor efectua, în termen de 3 zile, plăţile în conturile operatorilor economici care au elaborat documentaţiile, nominalizaţi în decontul verificat şi avizat”, se mai arată în răspunsul primit de la minister.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*