Ziua Naţiunilor Unite – izbăvirea generaţiilor viitoare de flagelul războiului

Deputat PSD de Prahova
Rodica Paraschiv

24 octombrie 1945 marchează data intrării în vigoare a Cartei Naţiunilor Unite – documentul fundamental al celei mai importante organizaţii internaţionale din lume. Această dată a fost declarată, începând cu 1948, Ziua Națiunilor Unite și evenimentele organizate în fiecare an, în cele 193 de ţări membre, sunt dedicate promovării obiectivelor şi realizărilor Organizaţiei.
Popoarele Națiunilor Unite
și-au asumat angajamentul de a-și uni eforturile pentru a „izbăvi generațiile viitoare de flagelul războiului”, care „a provocat omenirii suferințe de nespus”, reafirmându-și „credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și femeilor, precum și a națiunilor mari și mici”, astfel încât să creeze „condițiile necesare menținerii justiției și respectării obligațiilor decurgând din tratate și alte izvoare ale dreptului internațional” și să promoveze „progresul social și condiții mai bune de trai într-o mare libertate”.
Am parafrazat câteva dintre prevederile cuprinse în Carta Națiunilor Unite, organizația în jurul căreia este configurată întreaga arhitectură a sistemului de securitate internațională, dar și regională.
În acord cu obiectivele asumate de ONU, comunitatea internațională a fost sensibilizată să acționeze atunci când în anumite zone geografice s-au înregistrat crime împotriva umanității, când au apărut pericole clare cu privire la recurgerea la arme de distrugere în masă sau crime de genocid și epurare etnică, precum și atunci când au avut loc masacre sau acte de terorism colectiv.
Meritele sale cele mai importante, în cei 72 de ani de existență, s-au concretizat în evitarea, de câteva ori, a unei conflagrații mondiale și în încercările de menținere a păcii la nivel regional.
România a fost primită în ONU la 14 decembrie 1955, când Adunarea Generală a decis aceasta, prin rezoluția nr. 995, alături de alte 15 state participante la vremea respectivă.
Vocația României de implicare activă în promovarea principiilor dreptului internațional are tradiții consistente. Este suficient să menționăm numele lui Nicolae Titulescu și prestația sa din cadrul Societății Națiunilor , precursoarea ONU, precum și prezența țării noastre în repetate rânduri în cele mai importante organisme ONU, și avem imaginea racordării la acest efort colectiv dedicat menținerii păcii și securității la nivel global.
În contextul internațional actual se impune să acționăm în acord cu generoasele îndemnuri cuprinse în Preambulul Cartei Națiunilor Unite conform cărora „să practicăm toleranța și să trăim în pace unul cu celălalt, ca buni vecini; să ne unim forțele pentru menținerea păcii și securității internaționale, să acceptăm principii și să instituim metode care să garanteze că forța armată nu va fi folosită decât în interesul comun; să folosim instituțiile internaționale pentru promovarea interesului economic și social al tuturor popoarelor”.
ONU poartă răspunderea a peste 7,5 miliarde de oameni care își pun speranța într-o lume mai bună!
Să sprijinim prin faptele noastre înfăptuirea acestui deziderat!

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*